Cảnh quan & thắng cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thắng cảnh tốt nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thắng cảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh

Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
83 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài & tháp quan sát
Tòa nhà kiến trúc • Tòa nhà chính phủ
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Chợ trời & chợ đường phố
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm tôn giáo
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Địa điểm tôn giáo
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Chiến trường
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Đài kỷ niệm & tượng
Địa điểm tôn giáo
Địa điểm tôn giáo
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm tôn giáo
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 83
Câu hỏi thường gặp về Thành phố Hồ Chí Minh