Bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Top Bảo tàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bảo tàng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
68 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng lịch sử
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng nghệ thuật
Đang mở cửa
Viện bảo tàng nghệ thuật
Đang mở cửa
Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng nghệ thuật
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng lịch sử
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Viện bảo tàng khoa học
Viện bảo tàng chuyên ngành
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 68
Câu hỏi thường gặp về Thành phố Hồ Chí Minh