Bảo tàng chuyên ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh

Viện bảo tàng chuyên ngành hàng đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Viện bảo tàng chuyên ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
8 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng chuyên ngành
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Viện bảo tàng chuyên ngành
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Câu hỏi thường gặp về Thành phố Hồ Chí Minh