Bảo tàng khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Viện bảo tàng khoa học hàng đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Viện bảo tàng khoa học ở Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng khoa học