Chuyến du ngoạn bằng thuyền đáy bằng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyến du ngoạn bằng thuyền đáy bằng hàng đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chuyến du ngoạn bằng thuyền đáy bằng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động ngoài trời
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
4 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Đang mở cửa
Chèo xuồng & ngồi phao trên sông • Chuyến tham quan bằng thuyền
Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng tàu ngầm
Chuyến tham quan bằng thuyền • Chuyến tham quan leo núi
Câu hỏi thường gặp về Thành phố Hồ Chí Minh