Chèo xuồng & ngồi phao trên sông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm Chèo xuồng & ngồi phao hay nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chèo xuồng & ngồi phao ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động ngoài trời
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
8 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Chèo xuồng & ngồi phao trên sông • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Chèo xuồng & ngồi phao trên sông • Chuyến tham quan vượt hẻm núi & tuột núi
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông
Chèo xuồng & ngồi phao trên sông • Chuyến tham quan bằng thuyền
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan quán bar, câu lạc bộ & quán rượu
Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông
Đang mở cửa
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông
Đang mở cửa
Câu hỏi thường gặp về Thành phố Hồ Chí Minh