Hoạt động nhóm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động & hoạt động giải trí hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam dành cho nhóm lớn

Hoạt động hấp dẫn nhất dành cho nhóm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
232 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Viện bảo tàng lịch sử
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài & tháp quan sát
Đang mở cửa
Tòa nhà kiến trúc • Tòa nhà chính phủ
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Chợ trời & chợ đường phố
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Chợ trời & chợ đường phố
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng nghệ thuật
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm tôn giáo
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Công viên giải trí & công viên chủ đề
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Chiến trường
Trung tâm mua sắm
Đang mở cửa
Chợ trời & chợ đường phố
Cửa hàng bách hóa • Trung tâm mua sắm
Đang mở cửa
Chợ trời & chợ đường phố
Đài kỷ niệm & tượng
Công viên giải trí & công viên chủ đề • Công viên nước
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 232