Hoạt động giải trí tại Vientiane

Làm gì thích nhất ở Vientiane, Lào

Làm gì ở Vientiane


Các điểm du lịch hàng đầu tại Vientiane

Công viên • Đài kỷ niệm & tượng
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài & tháp quan sát
Địa điểm tôn giáo
Địa điểm tôn giáo
Viện bảo tàng chuyên ngành
Chợ trời & chợ đường phố
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo

Câu hỏi thường gặp về Vientiane