Bảo tàng lịch sử tại Dubai

Viện bảo tàng lịch sử hàng đầu ở Dubai, Tiểu vương quốc Dubai

Viện bảo tàng lịch sử ở Dubai

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
8 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng lịch sử
Al Fahidi

Viện bảo tàng lịch sử
Jumeirah

Viện bảo tàng lịch sử
Al Fahidi

Viện bảo tàng lịch sử
Al Fahidi

Viện bảo tàng lịch sử
Al Fahidi

Viện bảo tàng lịch sử

Viện bảo tàng lịch sử
Deira

Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Deira
Câu hỏi thường gặp về Dubai