Hoạt động giải trí tại Al Souk Al Kabir

Làm gì thích nhất ở Al Souk Al Kabir (Dubai), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Làm gì ở Al Souk Al Kabir

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
48 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Vùng nước • Cầu cảng & lối đi có lót ván
Al Fahidi
Đang mở cửa
Viện bảo tàng lịch sử
Al Fahidi
Đang mở cửa
Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Al Fahidi
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Chợ trời & chợ đường phố
Al Fahidi
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Al Fahidi
Viện bảo tàng chuyên ngành
Al Fahidi
Trung tâm mua sắm
Al Fahidi
Địa điểm tôn giáo
Al Fahidi
Phòng trưng bày nghệ thuật
Al Fahidi
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Al Fahidi
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Al Fahidi
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo
Al Fahidi
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan trên không
Al Fahidi
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Al Fahidi
Đang mở cửa
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Al Fahidi
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình
Al Fahidi
Đang mở cửa
Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình • Vườn thú Safari
Al Fahidi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Al Fahidi
Chuyến tham quan nhiều ngày • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Al Fahidi
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình
Al Fahidi
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Al Fahidi
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Al Fahidi
Đang mở cửa
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan cảm giác mạnh & mạo hiểm
Al Fahidi
Đang mở cửa
Chuyến tham quan bằng thuyền • Chuyến du ngoạn bằng thuyền đáy bằng
Al Fahidi
Đang mở cửa
Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình • Vườn thú Safari
Al Fahidi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Al Fahidi
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Al Fahidi
Đang mở cửa
Spa
Al Fahidi
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Al Fahidi
Đang mở cửa
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 48