Chèo thuyền kayak & chèo xuồng tại Kuta

Chèo thuyền kayak & chèo xuồng thích nhất ở Kuta, Kuta District

Chèo thuyền kayak & chèo xuồng ở Kuta

Hoạt động ngoài trời
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
7 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày


Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình
Đang mở cửa


Chèo thuyền kayak & chèo xuồng


Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày


Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông


Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan văn hóa


Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan cảm giác mạnh & mạo hiểm
Câu hỏi thường gặp về Kuta