Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở tại Kuta

Điểm Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở tốt nhất ở Kuta, Kuta District

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở ở Kuta

Hoạt động ngoài trời
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
70 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố
Đang mở cửa

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình

Chèo xuồng & ngồi phao trên sông • Chuyến tham quan văn hóa
Đang mở cửa

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình

Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông
Đang mở cửa

Chèo xuồng & ngồi phao trên sông • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Chèo xuồng & ngồi phao trên sông • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông

Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông
Đang mở cửa

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố
Đang mở cửa

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông
Đang mở cửa

Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan văn hóa
Đang mở cửa

Chèo xuồng & ngồi phao trên sông • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông

Chèo xuồng & ngồi phao trên sông • Chuyến tham quan văn hóa

Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan ngắm cảnh

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Chuyến tham quan nhiều ngày • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Lướt ván & lái mô tô nước

Chèo xuồng & ngồi phao trên sông • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 70
Câu hỏi thường gặp về Kuta