Chuyến tham quan bằng tàu ngầm tại Kuta

Chuyến tham quan bằng tàu ngầm hàng đầu ở Kuta, Kuta District

Chuyến tham quan bằng tàu ngầm ở Kuta

Hoạt động ngoài trời
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
13 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông


Chuyến tham quan bằng tàu ngầm
Đang mở cửa


Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông


Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày


Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày


Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông


Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố


Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông
Đang mở cửa


Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông
Đang mở cửa


Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày


Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa


Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan quán bar, câu lạc bộ & quán rượu
Câu hỏi thường gặp về Kuta