Bảo tàng quân đội tại Bogor

Viện bảo tàng quân đội ở Bogor, Indonesia

Viện bảo tàng quân đội ở Bogor

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng lịch sử