Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại Bogor

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên hàng đầu ở Bogor, Indonesia

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Bogor

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
Đang mở cửa