Lớp học/Hội thảo tại Rosh Pina

Buổi học & hội thảo hàng đầu ở Rosh Pina, Northern District

Buổi học & hội thảo ở Rosh Pina

Loại hình điểm du lịch
Lớp học & hội thảo
Lớp học & hội thảo
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Buổi học & hội thảo


Xưởng vẽ & làm đồ gốm • Buổi học & hội thảo