Bảo tàng tại Rosh Pina

Top Bảo tàng ở Rosh Pina, Northern District

Bảo tàng ở Rosh Pina

Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Viện bảo tàng chuyên ngành


Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật