Hoạt động giải trí miễn phí tại Kodaikanal

Hoạt động giải trí miễn phí hàng đầu tại Kodaikanal, Ấn Độ

Hoạt động giải trí miễn phí hấp dẫn nhất tại Kodaikanal

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
22 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đài quan sát • Hình thái địa chất
Địa điểm tôn giáo
Địa điểm tôn giáo
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Di tích cổ
Đang mở cửa
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Hang lớn & động
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Đường đi bộ
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Cửa hàng đồ cổ
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng