Hoạt động phù hợp cho ngày mưa tại Kodaikanal

Hoạt động giải trí tại Kodaikanal vào ngày mưa

Hoạt động thú vị nhất dành cho ngày mưa tại Kodaikanal

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
10 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Trung tâm trò chơi & giải trí
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Cửa hàng đồ cổ
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng