Hoạt động giải trí với trẻ em tại Kodaikanal

Hoạt động giải trí dành cho gia đình & hoạt động dành cho trẻ em hàng đầu tại Kodaikanal, Ấn Độ

Hoạt động giải trí tại Kodaikanal dành cho trẻ em

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
26 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Khu vực đi dạo ngắm cảnh
Vùng nước
Vùng nước
Đang mở cửa
Vùng nước
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm tôn giáo
Đài quan sát
Công viên • Vườn
Đài quan sát • Đi xe ngắm cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đài quan sát
Di tích cổ
Đang mở cửa
Thác nước
Đài quan sát & cung thiên văn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Đài quan sát & cung thiên văn
Viện bảo tàng chuyên ngành
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Trung tâm trò chơi & giải trí
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng