Hoạt động ngoài trời tại Ica

Hoạt động ngoài trời tốt nhất ở Ica, Peru

Hoạt động ngoài trời ở Ica

Hoạt động ngoài trời
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
36 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Chuyến tham quan tư nhân • Chuyến tham quan trên không
Đang mở cửa
Chuyến tham quan cảm giác mạnh & mạo hiểm • Chuyến tham quan ngắm cảnh
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan cảm giác mạnh & mạo hiểm
Đang mở cửa
Chuyến tham quan cảm giác mạnh & mạo hiểm
Đang mở cửa
Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình • Chuyến tham quan ngắm cảnh
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan cảm giác mạnh & mạo hiểm
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Đang mở cửa
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan bằng thuyền
Đang mở cửa
Chuyến tham quan trên không
Đang mở cửa
Chuyến tham quan bằng thuyền • Chuyến tham quan sinh thái
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan nhà máy rượu
Đang mở cửa
Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình • Chuyến tham quan tư nhân
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan tư nhân
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình
Đang mở cửa
Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình • Chuyến tham quan tự nhiên & động vật hoang dã
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Đang mở cửa
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan nhà máy rượu
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan tự nhiên & động vật hoang dã
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan bằng mô tô
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan tự nhiên & động vật hoang dã
Chuyến tham quan cảm giác mạnh & mạo hiểm
Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Đang mở cửa
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan tự nhiên & động vật hoang dã
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan ngắm cảnh
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 36
Câu hỏi thường gặp về Ica