Chuyến tham quan bằng thuyền & thể thao dưới nước tại Calangute

Chuyến tham quan bằng thuyền & thể thao dưới nước tốt nhất ở Calangute, North Goa District

Chuyến tham quan bằng thuyền & thể thao dưới nước ở Calangute

Loại hình điểm du lịch
Chuyến tham quan bằng thuyền & thể thao dưới nước
Chuyến tham quan bằng thuyền & thể thao dưới nước
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
27 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng thuyền

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng thuyền

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Taxi & xe đưa đón

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông

Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan bằng thuyền

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng thuyền

Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày

Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Chuyến tham quan ngắm cảnh • Chuyến tham quan bằng xe ngựa kéo
Đang mở cửa

Vườn thú Safari • Chuyến tham quan cảm giác mạnh & mạo hiểm

Taxi & xe đưa đón • Chuyến tham quan bằng xe đạp
Đang mở cửa

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông

Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày
Câu hỏi thường gặp về Calangute