Ngắm cá heo & cá voi tại Calangute

Ngắm cá heo & cá voi thích nhất ở Calangute, North Goa District

Ngắm cá heo & cá voi ở Calangute

Hoạt động ngoài trời
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
14 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng thuyền

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng thuyền

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông

Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày

Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố

Chuyến tham quan ngắm cảnh • Chuyến tham quan bằng xe ngựa kéo
Đang mở cửa

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông
Câu hỏi thường gặp về Calangute