Chuyến tham quan bằng tàu cao tốc tại Calangute

Chuyến tham quan bằng tàu cao tốc hàng đầu ở Calangute, North Goa District

Chuyến tham quan bằng tàu cao tốc ở Calangute

Hoạt động ngoài trời
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
12 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Dù kéo & dù lượn • Tour thăm quan thành phố

Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở
Đang mở cửa

Chuyến tham quan ngắm cảnh • Chuyến tham quan bằng xe ngựa kéo
Đang mở cửa

Vườn thú Safari • Chuyến tham quan cảm giác mạnh & mạo hiểm

Dù kéo & dù lượn • Chèo xuồng & ngồi phao trên sông

Dù kéo & dù lượn • Chuyến tham quan nhiều ngày
Câu hỏi thường gặp về Calangute