Chèo ván đứng tại Calangute

Chèo ván đứng hàng đầu ở Calangute, North Goa District

Chèo ván đứng ở Calangute

Hoạt động ngoài trời
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Dù kéo & dù lượn • Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở

Chuyến tham quan ngắm cảnh • Chuyến tham quan bằng xe ngựa kéo
Đang mở cửa