Địa điểm tôn giáo tại Pellestrina

Địa điểm tôn giáo ở Pellestrina, Ý

Địa điểm tôn giáo ở Pellestrina

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Khu lân cận
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Dorsoduro / Accademia