Bảo tàng chuyên ngành tại Pellestrina

Viện bảo tàng chuyên ngành hàng đầu ở Pellestrina, Ý

Viện bảo tàng chuyên ngành ở Pellestrina

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử