Hoạt động phù hợp cho ngày mưa tại Saint Ignace

Hoạt động giải trí tại Saint Ignace vào ngày mưa

Hoạt động thú vị nhất dành cho ngày mưa tại Saint Ignace

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
7 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Phòng trưng bày nghệ thuật


Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa


Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Đang mở cửa


Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Câu hỏi thường gặp về Saint Ignace