Bảo tàng quân đội tại Sakhalin

Viện bảo tàng quân đội ở Sakhalin, Nga

Viện bảo tàng quân đội ở Sakhalin

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng chuyên ngành
Đang mở cửa