Bảo tàng khoa học tại Sakhalin

Viện bảo tàng khoa học hàng đầu ở Sakhalin, Nga

Viện bảo tàng khoa học ở Sakhalin

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng khoa học • Buổi học & hội thảo