Hoạt động giải trí tại Las Vegas

Làm gì thích nhất ở Las Vegas, Nevada

Làm gì ở Las Vegas

Các điểm du lịch hàng đầu tại Las Vegas

Công viên bảo tồn quốc gia • Công viên quốc gia
Đài & tháp quan sát
The Strip
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Paradise
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài phun nước
Paradise
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đài & tháp quan sát
The Strip
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài & tháp quan sát
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Cầu
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Viện bảo tàng lịch sử
Paradise
Đóng cửa tạm thời
Khu lân cận
The Strip

Câu hỏi thường gặp về Las Vegas