Bảo tàng tại Rochester

Top Bảo tàng ở Rochester, New York

Bảo tàng ở Rochester

Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
18 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Bảo tàng dành cho trẻ em • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Địa điểm lịch sử
Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng khoa học • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng nghệ thuật
Đài quan sát & cung thiên văn
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng lịch sử
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Câu hỏi thường gặp về Rochester