Hoạt động giải trí mạo hiểm tại Milos

Hoạt động giải trí mạo hiểm hàng đầu tại Milos, Hy Lạp

Hoạt động giải trí mạo hiểm thú vị nhất tại Milos

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
12 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu mỏ
Hình thái địa chất
Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng thuyền
Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng thuyền
Đang mở cửa
Chèo thuyền kayak & chèo xuồng
Chuyến tham quan bằng thuyền • Thuyền cho thuê
Chuyến tham quan bằng thuyền
Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng thuyền
Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Chuyến tham quan bằng thuyền