Di tích lịch sử tại St Peter Port

Địa điểm lịch sử ở St Peter Port, Guernsey

Địa điểm lịch sử ở St Peter Port

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng quân đội • Địa điểm lịch sử

Địa điểm lịch sử