Hoạt động giải trí tại Thành phố New York

Làm gì thích nhất ở Thành phố New York

Làm gì ở Thành phố New York


Các điểm du lịch hàng đầu tại Thành phố New York

Viện bảo tàng chuyên ngành • Địa điểm lịch sử
Downtown Manhattan (Downtown)
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Viện bảo tàng nghệ thuật
Central Park
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Công viên
Central Park
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Khu thương mại
Đài quan sát • Đài & tháp quan sát
Khu thương mại
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Liberty Island
Cầu
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Khu thương mại
Công viên • Khu vực đi dạo ngắm cảnh
Làng Greenwich
Tòa nhà kiến trúc • Đài quan sát
Downtown Manhattan (Downtown)

Tìm hiểu thêm về nội dung này
Câu hỏi thường gặp về Thành phố New York