Mua sắm tại Khu Upper West Side

Top Mua sắm ở Khu Upper West Side (Thành phố New York)

Mua sắm ở Khu Upper West Side

  • Mục ưa thích của khách du lịch
    Hoạt động giải trí được xếp hạng dựa vào dữ liệu của Tripadvisor, bao gồm đánh giá, xếp hạng, ảnh và độ nổi tiếng.
  • Xếp hạng của khách du lịch
    Các điểm du lịch được xếp hạng cao nhất trên Tripadvisor, dựa vào đánh giá của khách du lịch.
Nơi mua sắm
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
21 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Hoạt động giải trí được xếp hạng dựa vào dữ liệu của Tripadvisor, bao gồm đánh giá, xếp hạng, ảnh và độ nổi tiếng.
Phòng trưng bày nghệ thuật
Khu Upper West Side
Chợ trời & chợ đường phố
Khu Upper West Side
Chợ trời & chợ đường phố
Khu Upper West Side
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng nghệ thuật
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Khu Upper West Side
Cửa hàng đồ cổ
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Buổi học & hội thảo
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Khu Upper West Side
Phòng trưng bày nghệ thuật
Khu Upper West Side
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Khu Upper West Side
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Cửa hàng đồ cổ
Khu Upper West Side
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Khu Upper West Side
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Khu Upper West Side
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Khu Upper West Side