Cảnh quan & thắng cảnh tại SoHo

Thắng cảnh tốt nhất ở SoHo (Thành phố New York)

Thắng cảnh ở SoHo

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
12 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Khu lân cận
Downtown Manhattan (Downtown)
Khu lân cận
Downtown Manhattan (Downtown)
Viện bảo tàng chuyên ngành • Cầu
Downtown Manhattan (Downtown)
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Downtown Manhattan (Downtown)
Khu lân cận
Downtown Manhattan (Downtown)
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Downtown Manhattan (Downtown)
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Downtown Manhattan (Downtown)
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Downtown Manhattan (Downtown)
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Downtown Manhattan (Downtown)
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Downtown Manhattan (Downtown)
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Downtown Manhattan (Downtown)
Viện bảo tàng chuyên ngành • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Downtown Manhattan (Downtown)
Câu hỏi thường gặp về Thành phố New York