Bảo tàng tại Làng Greenwich

Top Bảo tàng ở Làng Greenwich (Thành phố New York)

Bảo tàng ở Làng Greenwich

  • Mục ưa thích của khách du lịch
    Hoạt động giải trí được xếp hạng dựa vào dữ liệu của Tripadvisor, bao gồm đánh giá, xếp hạng, ảnh và độ nổi tiếng.
  • Xếp hạng của khách du lịch
    Các điểm du lịch được xếp hạng cao nhất trên Tripadvisor, dựa vào đánh giá của khách du lịch.
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
20 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Hoạt động giải trí được xếp hạng dựa vào dữ liệu của Tripadvisor, bao gồm đánh giá, xếp hạng, ảnh và độ nổi tiếng.
Viện bảo tàng chuyên ngành
Làng Greenwich
Đang mở cửa
Viện bảo tàng nghệ thuật
Làng Greenwich
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành • Địa điểm giáo dục
Làng Greenwich
Đang mở cửa
Viện bảo tàng khoa học • Viện bảo tàng lịch sử
Làng Greenwich
Phòng trưng bày nghệ thuật
Làng Greenwich
Phòng trưng bày nghệ thuật
Làng Greenwich
Viện bảo tàng chuyên ngành
Làng Greenwich
Phòng trưng bày nghệ thuật • Cửa hàng đồ cổ
Làng Greenwich
Phòng trưng bày nghệ thuật
Làng Greenwich
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Làng Greenwich
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Làng Greenwich
Phòng trưng bày nghệ thuật • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Làng Greenwich
Phòng trưng bày nghệ thuật
Làng Greenwich
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng chuyên ngành
Làng Greenwich
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Làng Greenwich
Viện bảo tàng chuyên ngành
Làng Greenwich
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng chuyên ngành
Làng Greenwich
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Làng Greenwich
Phòng trưng bày nghệ thuật
Làng Greenwich
Phòng trưng bày nghệ thuật
Làng Greenwich