Bảo tàng tại SoHo

Top Bảo tàng ở SoHo (Thành phố New York)

Bảo tàng ở SoHo

Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
37 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Viện bảo tàng chuyên ngành • Cầu
Hudson Square
Viện bảo tàng chuyên ngành
Downtown Manhattan (Downtown)
Bảo tàng dành cho trẻ em
Hudson Square
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng khoa học
Downtown Manhattan (Downtown)
Viện bảo tàng chuyên ngành
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Viện bảo tàng chuyên ngành
Downtown Manhattan (Downtown)
Viện bảo tàng chuyên ngành
Downtown Manhattan (Downtown)
Viện bảo tàng nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Viện bảo tàng nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Hudson Square
Viện bảo tàng chuyên ngành • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Hudson Square
Phòng trưng bày nghệ thuật • Cửa hàng đồ cổ
Downtown Manhattan (Downtown)
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật • Rạp hát
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Phòng trưng bày nghệ thuật
Downtown Manhattan (Downtown)
Viện bảo tàng chuyên ngành
Downtown Manhattan (Downtown)
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 37
Câu hỏi thường gặp về Thành phố New York