Hoạt động giải trí tại Albuquerque

Làm gì thích nhất ở Albuquerque, New Mexico

Làm gì ở Albuquerque
Các điểm du lịch hàng đầu tại Albuquerque

Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
Near North Valley
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng khoa học
Địa điểm lịch sử • Công viên quốc gia
Khu lân cận • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
West Old Town
Viện bảo tàng khoa học • Bảo tàng dành cho trẻ em
Đường đi bộ
Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
Viện bảo tàng chuyên ngành • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Raynolds Addition

Câu hỏi thường gặp về Albuquerque