Bảo tàng tại Novorossiysk

Top Bảo tàng ở Novorossiysk, Krasnodar Krai

Bảo tàng ở Novorossiysk

Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
13 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Viện bảo tàng chuyên ngành


Viện bảo tàng chuyên ngành


Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật


Viện bảo tàng lịch sử


Viện bảo tàng chuyên ngành


Viện bảo tàng lịch sử


Phòng trưng bày nghệ thuật


Viện bảo tàng chuyên ngành


Viện bảo tàng chuyên ngành


Phòng trưng bày nghệ thuật


Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng lịch sử


Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật


Viện bảo tàng quân đội
Câu hỏi thường gặp về Novorossiysk