Bảo tàng quân đội tại Novorossiysk

Viện bảo tàng quân đội ở Novorossiysk, Nga

Viện bảo tàng quân đội ở Novorossiysk

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng quân đội