Hoạt động giải trí miễn phí tại Novorossiysk

Hoạt động giải trí miễn phí hàng đầu tại Novorossiysk, Nga

Hoạt động giải trí miễn phí hấp dẫn nhất tại Novorossiysk

Xếp hạng của khách du lịch

Phù hợp với

29 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Cầu cảng & lối đi có lót ván • Đài kỷ niệm & tượng


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng


Bãi biển


Bãi biển


Cầu cảng & lối đi có lót ván • Đài kỷ niệm & tượng


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Đài phun nước


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài & tháp quan sát


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Đài kỷ niệm & tượng


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Đài kỷ niệm & tượng


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Các hoạt động ngoài trời khác


Các hoạt động ngoài trời khác


Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật
Câu hỏi thường gặp về Novorossiysk