Bảo tàng nghệ thuật tại Gimhae

Viện bảo tàng nghệ thuật hàng đầu ở Gimhae, Hàn Quốc

Viện bảo tàng nghệ thuật ở Gimhae

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật