Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại Hamadan

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên hàng đầu ở Hamadan, Hamedan Province

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Hamadan

Loại danh mục
Điểm du lịch
Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên