Bảo tàng chuyên ngành tại Kamennomostsky

Viện bảo tàng chuyên ngành hàng đầu ở Kamennomostsky, Maykopsky District

Viện bảo tàng chuyên ngành ở Kamennomostsky

Loại danh mục
Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Viện bảo tàng chuyên ngành