Quảng cáo Tripadvisor

Thu hút thêm lưu lượng truy cập. Thu hút thêm nhiều thực khách.

Các thực khách tìm kiếm nhà hàng trên Tripadvisor đã sẵn sàng dùng bữa! Quảng cáo Tripadvisor sẽ thu hút sự chú ý của họ và trực tiếp hướng họ đến trang hồ sơ của quý vị — ngay khi họ đưa ra quyết định.

Bắt đầu

Đúng nơi, đúng thời điểm, đúng thực khách

Ngay lúc này đây, các thực khách đang tìm nơi dùng bữa ở khu vực của quý vị. Hãy đảm bảo nhà hàng của quý vị xuất hiện ngay trước mắt họ — và luôn giữ vị trí hàng đầu trong tâm trí họ.

Khiến thực khách ngừng cuộn chuột và xuất hiện nổi bật

Thu hút sự chú ý của thực khách nhờ các vị trí quảng cáo nổi bật trên Tripadvisor.

  • Giới thiệu nhà hàng nổi bật trên Tripadvisor — bao gồm cả vị trí đầu tiên trong kết quả tìm kiếm
  • Giới thiệu nhà hàng của quý vị với thực khách ngay khi họ đang tìm hiểu các cơ sở kinh doanh cạnh tranh
Tiếp cận thực khách vào đúng thời điểm

Mỗi lượt nhấp vào Quảng cáo đều vô cùng chất lượng: đó là một người lướt web đã sẵn sàng được chuyển đổi thành khách hàng.

  • Hướng đến và chuyển đổi những thực khách có ý định rõ ràng đang tìm kiếm các nhà hàng giống như nhà hàng của quý vị
  • Chỉ hiển thị khi nhà hàng của quý vị phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của thực khách
Kiểm soát từng đồng trong ngân sách

Thiết lập ngân sách riêng và chỉ phải thanh toán cho số lượt nhấp quý vị nhận được.

  • Tùy chỉnh ngân sách và tạm dừng hoặc điều chỉnh chiến dịch bất cứ lúc nào — không cam kết ràng buộc, không phí ẩn
  • Tính năng báo cáo dễ sử dụng giúp quý vị hiểu được hiệu suất của quảng cáo và điều chỉnh nếu cần

Bảng quảng cáo riêng của quý vị trên Tripadvisor

2,5 triệu

khách hàng tương tác với các trang nhà hàng trên Tripadvisor mỗi ngày

Nguồn: Tệp nhật ký nội bộ của Tripadvisor, Q1 năm 2021

Xem chia sẻ của các chủ nhà hàng về Quảng cáo

Quý vị đã sẵn sàng bắt đầu thu hút sự chú ý của những thực khách có nhu cầu dùng bữa?

Bắt đầu
© 2020 TripAdvisor LLC Bảo lưu mọi quyền.

Pin It on Pinterest