Biến thêm nhiều khách truy cập Tripadvisor thành khách hàng

Với Tripadvisor Premium cho Nhà hàng, quý vị có thể thêm những tính năng mới mạnh mẽ vào trang của mình để quảng bá những điều tốt nhất về nhà hàng của quý vị.

Biến thêm nhiều khách truy cập Tripadvisor thành khách hàng

Với Tripadvisor Premium cho Nhà hàng, quý vị có thể thêm những tính năng mới mạnh mẽ vào trang của mình để quảng bá những điều tốt nhất về nhà hàng của quý vị.

Hiển thị ảnh & đánh giá về 'những điều tốt nhất' của quý vị

 • Thực khách lựa chọn dựa vào trực quan — hãy thu hút sự chú ý của họ với Bản minh họa
 • Bản trình bày trực quan và sinh động kết hợp với ảnh và đánh giá ở đầu trang Tripadvisor của quý vị
 • Dễ sử dụng — tạo Bản minh họa tùy chỉnh chỉ trong vài phút

Hãy cho cả thế giới biết vì sao thực khách yêu mến nhà hàng của quý vị

 • Chia sẻ Top 3 lý do nên dùng bữa tại đây
 • Xuất hiện dưới dạng mục mới ở trên đánh giá của quý vị
 • Quý vị chọn lý do — và thu hút khách hàng tiềm năng bằng những điều khiến nhà hàng của quý vị trở nên đặc biệt

Tác động đến quyết định của khách hàng tiềm năng

 • Khách hàng đưa ra quyết định nhanh chóng — hãy đảm bảo họ thấy Đánh giá yêu thích của quý vị
 • Nêu bật trải nghiệm tuyệt vời của một thực khách khác
 • Xuất hiện ở phần đánh giá số 2 trên trang của quý vị

MỚI! NÊU BẬT ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA QUÝ VỊ

Tùy chỉnh Ấn tượng ban đầu của nhà hàng quý vị

 • Quý vị kiểm soát các ảnh mà thực khách sẽ thấy đầu tiên với Ảnh nổi bật — làm nổi bật 10 hình ảnh đẹp nhất
 • Ảnh nổi bật xuất hiện đầu tiên trên hồ sơ và trong kết quả tìm kiếm của nhà hàng quý vị
 • Quảng bá tất cả những gì quý vị cung cấp và thu hút thêm khách hàng tiềm năng

LỢI THẾ: DỮ LIỆU ĐỘC QUYỀN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ PREMIUM

Biến thông tin cạnh tranh thành chiến lược xây dựng doanh nghiệp

 • Dữ liệu chuyên sâu về hiệu quả hoạt động nêu rõ các tính năng Premium sẽ giúp quý vị xây dựng doanh nghiệp của mình như thế nào
 • Phân tích cạnh tranh nâng cao nêu bật hiệu quả hoạt động của quý vị so với các đối thủ cạnh tranh
 • Dữ liệu có tính khả thi giúp quý vị đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp của mình

MỚI! NÊU BẬT ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA QUÝ VỊ

Tùy chỉnh Ấn tượng ban đầu của nhà hàng quý vị

 • Quý vị kiểm soát các ảnh mà thực khách sẽ thấy đầu tiên với Ảnh nổi bật — làm nổi bật 10 hình ảnh đẹp nhất
 • Ảnh nổi bật xuất hiện đầu tiên trên hồ sơ và trong kết quả tìm kiếm của nhà hàng quý vị
 • Quảng bá tất cả những gì quý vị cung cấp và thu hút thêm khách hàng tiềm năng

Hiển thị ảnh & đánh giá về 'những điều tốt nhất' của quý vị

 • Thực khách lựa chọn dựa vào trực quan — hãy thu hút sự chú ý của họ với Bản minh họa
 • Bản trình bày trực quan và sinh động kết hợp với ảnh và đánh giá ở đầu trang Tripadvisor của quý vị
 • Dễ sử dụng — tạo Bản minh họa tùy chỉnh chỉ trong vài phút

Hãy cho cả thế giới biết vì sao thực khách yêu mến nhà hàng của quý vị

 • Chia sẻ Top 3 lý do nên dùng bữa tại đây
 • Xuất hiện dưới dạng mục mới ở trên đánh giá của quý vị
 • Quý vị chọn lý do — và thu hút khách hàng tiềm năng bằng những điều khiến nhà hàng của quý vị trở nên đặc biệt

Tác động đến quyết định của khách hàng tiềm năng

 • Khách hàng đưa ra quyết định nhanh chóng — hãy đảm bảo họ thấy Đánh giá yêu thích của quý vị
 • Nêu bật trải nghiệm tuyệt vời của một thực khách khác
 • Xuất hiện ở phần đánh giá số 2 trên trang của quý vị

LỢI THẾ: DỮ LIỆU ĐỘC QUYỀN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ PREMIUM

Biến thông tin cạnh tranh thành chiến lược xây dựng doanh nghiệp

 • Dữ liệu chuyên sâu về hiệu quả hoạt động nêu rõ các tính năng Premium sẽ giúp quý vị xây dựng doanh nghiệp của mình như thế nào
 • Phân tích cạnh tranh nâng cao nêu bật hiệu quả hoạt động của quý vị so với các đối thủ cạnh tranh
 • Dữ liệu có tính khả thi giúp quý vị đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp của mình

Tối ưu hóa trang của quý vị với Tripadvisor Premium — và biến thêm nhiều khách truy cập trực tuyến thành khách hàng

Hoặc gọi cho chúng tôi theo số +01 (800) 895-5613

Tối ưu hóa trang của quý vị với Tripadvisor Premium — và biến thêm nhiều khách truy cập trực tuyến thành khách hàng

Hoặc gọi cho chúng tôi theo số +01 (800) 895-5613

Tối ưu hóa trang của quý vị với Tripadvisor Premium — và biến thêm nhiều khách truy cập trực tuyến thành khách hàng

Hoặc gọi cho chúng tôi theo số +01 (800) 895-5613

Pin It on Pinterest