Khách sạn gần Central Oakland

Khách sạn tốt nhất gần Central Oakland, Pittsburgh

Khách sạn gần Central Oakland

Phổ biến


Loại cơ sở kinh doanh


Tiện nghi


Khoảng cách từ

25 km

Khu lân cận


Xếp hạng của khách du lịch


Hạng khách sạn


Loại


Thương hiệu

Đang tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch để tìm cho bạn giá tốt nhất
Sắp xếp theo:
  • Giá trị tốt nhất
    Các cơ sở kinh doanh được xếp hạng dựa trên dữ liệu độc quyền của Tripadvisor, bao gồm xếp hạng của khách du lịch, tình trạng phòng trống được xác nhận từ đối tác của chúng tôi, giá cả, địa điểm và mức độ phổ biến về đặt phòng, cũng như khách sạn vừa xem và sở thích cá nhân của người dùng.
  • Được khách du lịch xếp hạng
    Các khách sạn được xếp hạng cao nhất trên Tripadvisor, dựa vào đánh giá của khách du lịch.
  • Khoảng cách từ Central Oakland
    Xem các cơ sở kinh doanh nằm gần địa điểm yêu thích nhất trước tiên với tình trạng phòng trống được xác nhận cho ngày của bạn từ đối tác của chúng tôi.
Nhập ngày để xem giá
3.3 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 1 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Downtown
Nhập ngày để xem giá
3.2 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 2 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Strip District
Lobby
Nhập ngày để xem giá
3.4 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 3 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
3.8 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 4 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
2.4 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 5 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Bloomfield
Nhập ngày để xem giá
4.6 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 7 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
3.4 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 8 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
3.0 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 9 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Downtown
Nhập ngày để xem giá
2.7 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 10 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
3.9 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 11 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
3.9 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 12 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
26.5 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 13 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
9.0 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 14 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
3.6 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 15 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
3.2 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 16 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Downtown
Nhập ngày để xem giá
1.4 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 17 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Southside Flats
Nhập ngày để xem giá
3.8 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 18 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
0.26 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 19 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
3.0 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 20 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Strip District
Nhập ngày để xem giá
4.4 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 21 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
3.9 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 22 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
4.3 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 23 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
3.6 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 24 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn nhỏ sang trọng
3.4 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 25 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
6.6 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 26 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
4.2 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 27 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
1.7 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 28 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Shadyside
Nhập ngày để xem giá
4.3 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 29 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland
Nhập ngày để xem giá
0.70 km từ trung tâm Pittsburgh
Giá trị tốt nhất thứ 30 trong số 121 Khách sạn gần Central Oakland

Thông tin về khách sạn tại Pittsburgh

Khách sạn tại Pittsburgh

24

Giá khách sạn từ

2.682.927 ₫

Đánh giá về khách sạn

11.461

Ảnh khách sạn

3.601