Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail

Khách sạn tốt nhất gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail, Lugu

Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail

Aixiang Rd., Lugu Township, Lugu Đài Loan
Đọc đánh giá về Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail

Phổ biến


Loại cơ sở kinh doanh


Tiện nghi


Khoảng cách từ

25+ km

Xếp hạng của khách du lịch


Hạng khách sạn


Loại

Đang tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch để tìm cho bạn giá tốt nhất
Sắp xếp theo:
  • Giá trị tốt nhất
    Các cơ sở kinh doanh được xếp hạng dựa trên dữ liệu độc quyền của Tripadvisor, bao gồm xếp hạng của khách du lịch, tình trạng phòng trống được xác nhận từ đối tác của chúng tôi, giá cả, địa điểm và mức độ phổ biến về đặt phòng, cũng như khách sạn vừa xem và sở thích cá nhân của người dùng.
  • Được khách du lịch xếp hạng
    Các khách sạn được xếp hạng cao nhất trên Tripadvisor, dựa vào đánh giá của khách du lịch.
  • Khoảng cách từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
    Xem các cơ sở kinh doanh nằm gần địa điểm yêu thích nhất trước tiên với tình trạng phòng trống được xác nhận cho ngày của bạn từ đối tác của chúng tôi.
4,0 trên 5 sao
Khách sạn 4 sao xếp hạng cao nhất trong phạm vi 1 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Dựa vào tình trạng phòng trống trên Tripadvisor trong thời gian 28 tháng 4 - 29 tháng 4
Nhập ngày để xem giá
No.1, Miti St., Lugu 558 Đài Loan
1.8 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 2 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.16, Shan-Lin Village, Alishan 605 Đài Loan
19.9 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 3 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.25-2 Xingchan Road, Neihu Village, Lugu Town, Lugu 558 Đài Loan
1.0 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 4 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.3 Xingchan Road, Xitou, Lvgu Town, Lugu 558 Đài Loan
2.2 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 5 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
Khu nghỉ dưỡng
No.2-3 Xingchan Road, Neihu Village, Lugu Town, Lugu 558 Đài Loan
2.5 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 6 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.1 Sianglin Village, Alishan Town, Alishan Đài Loan
19.9 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 7 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.205 Chenggong Road, Jiji Town, Jiji 552 Đài Loan
15.5 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 8 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.142 Jungshing Road, Yuchr Shiang Nantou, Yuchi 555 Đài Loan
22.9 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 9 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.47 Yucai Street, Jiji Town, Jiji 55241 Đài Loan
15.1 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 10 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.67-8 Ta-Hu-Kou, Yong Kwang Vil., Gukeng Township, Gukeng 640 Đài Loan
22.5 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 11 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.6 Xishan Road, Da'anli, Zhushan Town, Zhushan 55791 Đài Loan
6.5 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 12 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.419 Zhongshan Road, Shuishe Village, Yuchi Town, Yuchi 55541 Đài Loan
23.0 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 13 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.178-1 Fenqihu, Zhonghe Village, Zhuqi 60497 Đài Loan
22.6 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 14 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
Khu nghỉ dưỡng
No. 571, Lushan Road, Zhushan Township, Zhushan 55776 Đài Loan
10.3 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 15 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.299 Zhongxiao Road, Puli Town, Jiji 54553 Đài Loan
15.1 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 16 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
Khu nghỉ dưỡng
No.106 Xianglin Village, A Li Shan Township, Alishan 605 Đài Loan
20.4 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 17 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.45 Zhongzheng Village, Alishan Town, Alishan 605 Đài Loan
20.2 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 18 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
Khu nghỉ dưỡng
No.25 Fengnian Street, Riyue Village, Yuchi Town, Yuchi 55546 Đài Loan
22.9 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 19 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.117 Wenhua Street, Yuchi Town, Yuchi Đài Loan
23.0 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 20 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.1 Lane 1, Tenghu Lane, Yuanping Village, Zhushan Town, Zhushan Đài Loan
11.9 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 21 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
Khu nghỉ dưỡng
No.88 Wenhua Street, Yuchi 55546 Đài Loan
23.0 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 22 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.291, Zhongshan Road, Yuchi 555 Đài Loan
21.4 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 23 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.60 Kaigao Lane, Dongpu Village, Xinyi Town, Xinyi Township 556 Đài Loan
20.9 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 24 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.556 Zhangnan Road, Mingjian Town, Mingjian 55148 Đài Loan
22.9 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 25 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.139 Zhongxing Road, Shueishe Village, Yuchi Town, Yuchi 555 Đài Loan
23.1 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 26 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.26 Dehua Street, Yuchi 555 Đài Loan
23.0 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 27 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.50 Yimin Road, Zhushan Town, Zhushan 55741 Đài Loan
12.3 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 28 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.23 Shiqian Street, Jiji Township, Jiji 552 Đài Loan
15.0 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 29 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Nhập ngày để xem giá
No.112 Wenhua Street, Yuchi Town, Yuchi 55546 Đài Loan
23.1 km từ Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail
Giá trị tốt nhất thứ 30 trong số 306 Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail

Thông tin về Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail

Khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail

Có 289 Khách sạn lân cận ở Lugu

Đánh giá về Khách sạn lân cận

Có 4.310 đánh giá trên Tripadvisor về Khách sạn lân cận

Ảnh về Khách sạn lân cận

Có 5.266 ảnh trên Tripadvisor về Khách sạn lân cận

Nhà nghỉ gần nhất

0.00 km
Câu hỏi thường gặp về khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail

khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail nổi tiếng ở Lugu có bể bơi bao gồm:
Le Midi Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Mountain Fish Water Boutique Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Cheng Pao Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 3,5/5

Một vài trong số khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail tốt nhất ở Lugu là:
Shante Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Le Midi Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
King Taiwan Hotel Lugu - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Có phòng tập thể dục cho khách tại khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail sau ở Lugu:
Shante Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Le Midi Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Cheng Pao Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 3,5/5

Những khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail này ở Lugu có tầm nhìn đẹp và được khách du lịch yêu thích:
Shante Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Le Midi Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
King Taiwan Hotel Lugu - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Các gia đình đi du lịch ở Lugu thích lưu trú tại khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail sau:
Shante Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Le Midi Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
King Taiwan Hotel Lugu - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Bữa sáng miễn phí được phục vụ tại khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail sau ở Lugu:
Shante Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Le Midi Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
King Taiwan Hotel Lugu - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Những khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail này ở Lugu có bãi đỗ xe miễn phí:
Shante Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Le Midi Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
King Taiwan Hotel Lugu - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Những khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail này ở Lugu có spa:
Le Midi Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Cheng Pao Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 3,5/5
Le Chateau Motel - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Những khách sạn 3 sao này nhận được đánh giá tuyệt vời từ các khách du lịch khác:
Shante Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
King Taiwan Hotel Lugu - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Ming Shan Resort - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Trẻ em thích nhiều hoạt động khác nhau tại các khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail này ở Lugu:
Shante Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Le Midi Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
King Taiwan Hotel Lugu - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Có phòng dành cho người bị hạn chế khả năng vận động tại khách sạn gần Xiaobantian Mengzongzhu Green Trail sau ở Lugu:
Shante Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Le Midi Hotel Chitou - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Sun-Link-Sea Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 3,5/5

Tất cả Khách sạn tại LuguGiảm giá khách sạn tại LuguCác khách sạn phút chót tại Lugu
Hoạt động giải tríNhà hàngChuyến bayCâu chuyện du lịchChuyến đi chơi biển